• Ακολουθήστε μας στο:
  •    |   Δραστηριότητες

Αυτισμός

Σε σχέση με τον Αυτισμό, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη δημιουργία και τον εξοπλισμό του «Πρότυπου Κέντρου Απασχόλησης, Φροντίδας και Θεραπείας» στη Λεμεσό, το οποίο προσφέρει μεταξύ άλλων, ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό μεθόδων αισθητηριακής ολοκλήρωσης, που μπορεί να ωφελήσει άτομα με αυτισμό, με εγκεφαλική παράλυση και πρόωρα νεογνά. Στη συνέχεια, παρατηρώντας το μεγάλο κενό που υπάρχει στη Κύπρο όσο αφορά το θέμα της πληροφόρησης με τις νομοθεσίες, τις θεραπείες και άλλα δικαιώματα των ατόμων με Αυτισμό, το «ΚΕΠΑΚΥ» ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει έναν ενημερωτικό οδηγό. Ο Οδηγός ανανεώνεται τακτικά και βρίσκεται στην ιστοσελίδα στη στήλη «Λήψεις». Επίσης, ένα νέο πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης για γονείς βρίσκεται σε εξέλιξη στα κέντρα του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας.


Παροχή βοηθήματος σε φοιτητές

Το «ΚΕΠΑΚΥ» κάθε χρόνο προσφέρει βοηθήματα σπουδών σε φοιτητές που βρίσκονται σε δύσκολη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση με στόχο την απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών Ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό Κανονισμό. Αιτήσεις και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη στήλη της ιστοσελίδας «Λήψεις».


Πρόληψη κατά της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών

Σχετικά με την πρόληψη κατά της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, το «ΚΕΠΑΚΥ» δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ένα χέρι προς τους Νέους», μέσα από το οποίο παρέχει εβδομαδιαία προγράμματα ψυχολογικής στήριξης σε νέους και οργανώνει προγράμματα πρόληψης όπως καμπάνιες. Επίσης, προσφέρει κουπόνια, για τρόφιμα, υποδήματα και ρουχισμό σε παιδιά με οικονομικές δυσκολίες μέσω των σχολείων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Όσον αφορά τόσο την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών, όσο και γενικότερα την πρόληψη των ψυχικών προβλημάτων, το Ίδρυμα δημιούργησε τη Γραμμή Επικοινωνίας του Κεπάκυ 25849128. Η τηλεφωνική Γραμμή Επικοινωνίας, είναι ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς για τους μήνες του καλοκαιριού, που προσφέρουμε με αγάπη, σε όσους έχουν ανάγκη μιας επαγγελματικής συμβουλής, ώστε η ζωή να γίνει πιο αρμονική και ευτυχής!


Κοινωνική επανένταξη

Στη προσπάθεια για κοινωνική επανένταξη, το ίδρυμα, εργοδοτεί τον Κοινωνικό Λειτουργό που είναι υπεύθυνος για το Πρόγραμμα ΑμΕΑ «Ίκαρος» στο Πελένδρι και εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες από οκτώ Κοινότητες, από το Σεπτέμβρη του 2011.