Διοικητικό Συμβούλιο

  • Ασουσένα Σοφοκλέους (Πρόεδρος)
  • Ανδρέας Σοφοκλέους (Αντιπρόεδρος)
  • Χριστίνα Μιχαηλίδου (Γραμματέας)
  • Άννα Μιχαηλίδου (Οργανωτικός Γραμματέας)
  • Άννα Κορελίδου (Ταμείας)
  • Πόπη Σωκράτους (Μέλος)
  • Χριστίνα Αντωνιάδου (Μέλος)
  • Χριστίνα Οικονόμου (Μέλος)
  • Κωνσταντία Πίττα (Επίτιμο Μέλος)
  • Γεωργία Γεωργίου (Ψυχολόγος/Λειτουργός Κεπάκυ)