Επικοινωνία

CAPTCHA Image Άλλη Εικόνα

Έδρα

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 155, 3026 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ.: +357 25 849 128

Φαξ: +357 25 849 100

Διεύθυνση Ταχυδρομίου: P.O. Box 58159, 3731 Λεμεσός, Κύπρος

E-mail: info@sofocleousfoundation.org

Web: http://www.sofocleousfoundation.org