• Ακολουθήστε μας στο:
  •   |  Αυτισμός

Οι οικογένειες που έχουν παιδιά με Αυτισμό βρίσκονται σε μία ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση. Κάθε παιδί χρειάζεται ξεχωριστή προσέγγιση και οι γονείς χρειάζονται απαραιτήτως βοήθεια διότι έχουν μπροστά τους ένα καθημερινό αγώνα. Η επίγνωση του θέματος και η ευαισθησία μας γύρω από αυτό, μας οδήγησε σε μια σειρά από συνεχείς σχετικές δράσεις.

Το ΚΕΠΑΚΥ άρχισε τη δράση του στον τομέα του αυτισμού με τη με τη διοργάνωση δύο σεμιναρίων: Αρχικά, με τον Δρ. Cem Kinaci για τη Μέθοδο Υπερβαρικού θαλάμου στις 4 Ιουλίου 2009 και στη συνέχεια με το σεμινάριο για την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση με τις κυρίες Άννα Σαμψωνίδου και Δέσποινα Καΐμη, στις 15 και 16 Μαΐου 2010.

Στη συνέχεια, το Ίδρυμα ΚΕΠΑΚΥ προχώρησε στη δημιουργία και τον εξοπλισμό του «Πρότυπου Κέντρου Απασχόλησης, Φροντίδας και Θεραπείας» στη Λεμεσό, το οποίο προσφέρει μεταξύ άλλων ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό μεθόδων αισθητηριακής ολοκλήρωσης, το οποίο δύναται να ωφελήσει άτομα με αυτισμό, άτομα με εγκεφαλική παράλυση και πρόωρα νεογνά. Από τον Οκτώβριο του 2010 έχει παραχωρήσει τη λειτουργία του Κέντρου στο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, αλλά η προσφορά προς το Κέντρο και τις οικογένειες με παιδιά με αυτισμό συνεχίζεται.

Στο Κέντρο υπάρχουν δύο ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες. Η πρώτη, το δωμάτιο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration Room), λειτουργεί ως μια αίθουσα παιχνιδιού και δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων ο εργοθεραπευτής μπορεί να αξιολογήσει το παιδί, τα συμπτώματα, τις αντιδράσεις και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει πληροφορίες, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να βελτιώσει και την επεξεργασία των συναισθημάτων του.

Η δεύτερη, το Πολυαισθητηριακό ∆ιαδραστικό ∆ωμάτιο Θεραπείας και Μάθησης (Multi-Sensory Room), διαχειρίζεται επίσης Αισθητηριακές τεχνικές, αλλά λειτουργεί και ως αίθουσα ρύθμισης άγχους. Ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον σχεδιάζεται για να ερεθίσει τις αρχικές αισθήσεις της αφής, της γεύσης, της όρασης, της ακοής και της όσφρησης χωρίς την ανάγκη για διανοητική δραστηριότητα.

Στα υπόλοιπα δωμάτια του Κέντρου βρίσκονται τα γραφεία και οι αίθουσες των υπόλοιπων ειδικών (μία για Λογοθεραπεία ή/και Ειδική Εκπαίδευση και μία για Μουσικοθεραπεία), όλες εφοδιασμένες με τα κατάλληλα εργαλεία.

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο

Παρατηρώντας το μεγάλο κενό που υπάρχει στη Κύπρο όσον αφορά το θέμα της πληροφόρησης με τις νομοθεσίες, τις θεραπείες και άλλα δικαιώματα των ατόμων με Αυτισμό, το ΚΕΠΑΚΥ το 2011 ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει έναν Πρακτικό οδηγό για Άτομα με Αυτισμό. Στον οδηγό καταγράφονται γενικές πληροφορίες σχετικά με το Φάσμα του Αυτισμού και χρήσιμες πληροφορίες με ειδική βαρύτητα στις θεραπείες, τις υπηρεσίες, τις νομοθεσίες, τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις παροχές και τις επιδοτήσεις, τα δικαιώματα αυτών των ατόμων και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη διεκδίκηση ωφελημάτων. Ο Οδηγός ανανεώνεται τακτικά (2013, 2018) και η πρόσβαση σε αυτόν είναι ανοικτή για όλους μέσω της ιστοσελίδας μας. Ο Οδηγός έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ρωσικά.

Τέλος, στα πλαίσια της δράσης του Ιδρύματος για τον αυτισμό, ανά περιόδους διοργανώνει ένα πρόγραμμα ομαδικής ψυχολογικής στήριξης για γονείς παιδιών με αυτισμό στα κέντρα του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του ΚΕΠΑΚΥ ή με το Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου.