Όραμα-Αποστολή

Το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους είναι ένα μη κυβερνητικό Ίδρυμα, εγγεγραμμένο με βάση την σχετική νομοθεσία και με αριθμό εγγραφής 268. Η έδρα του Ιδρύματος βρίσκεται στην διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 155, PROTEAS HOUSE, 6ος όροφος, τκ. 3026 Λεμεσός.

Εμπνευστής και Ιδρυτής της Οργάνωσης είναι ο Δικηγόρος Ανδρέας Σοφοκλέους.

Η Οργάνωση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν νέα άτομα προσφέροντας εθελοντική εργασία.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ιδρύματος στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ατόμων που χρήζουν βοήθειας, τη συμβολή στην ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα και την ανάδειξη της αξίας του κοινωνικού εθελοντισμού.