• Ακολουθήστε μας στο:
  •    |   Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος Ασουσένα Σοφοκλέους
Αντιπρόεδρος Ανδρέας Σοφοκλέους
Γραμματέας Χριστίνα Μιχαηλίδου
Οργανωτικός Γραμματέας Άννα Μιχαηλίδου
Ταμίας Άννα Κορελίδου
Μέλος Μαρία Θεοφάνους
Μέλος Μάρθα Καρυδά
Μέλος Χριστίνα Σοφοκλέους
Μέλος Πόπη Σωκράτους