• Ακολουθήστε μας στο:
  •   |  Ψυχολογική στήριξη στα σχολεία

Η καλή ψυχική υγεία προάγει τη μάθηση και σε μελλοντικό στάδιο την απασχόληση και τη συμμετοχή τους με υγιή τρόπο στην κοινωνία και τα κοινά.

Ως εκ τούτου, από το 2012 προσφέρουμε υπηρεσίες ψυχολόγου σε ένα σχολείο της πόλης μας, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Η παροχή βοήθειας σε ατομικό επίπεδο εστιαζόταν τόσο σε θέματα εκπαιδευτικά (άγχος για διαγωνίσματα και βαθμούς, αποτυχίες, τάσεις επιθετικότητας και απειθαρχίας, μειωμένο ενδιαφέρον και απουσίες από το σχολείο), όσο και προσωπικά-οικογενειακά (κάπνισμα-εξαρτησιογόνες ουσίες, προβλήματα υγείας, κατάθλιψη, διαχείριση πένθους, χαμηλή αυτοπεποίθηση, διαζευγμένοι γονείς, κ.ά.).

Όσον αφορά τις υπηρεσίες σε ομαδικό επίπεδο, διεξάγεται ένα βιωματικό πρόγραμμα Διαχείρισης Θυμού που φέρει τον τίτλο: «Μετατρέποντας το Θυμό σε Προσωπική Δύναμη». Μέσα από τις 8 συναντήσεις του προγράμματος, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται συναισθήματά τους: να αναγνωρίζουν τα σημάδια του θυμού, να μάθουν απλές τεχνικές διαχείρισης του θυμού, να αντιλαμβάνονται τη σημασία του εσωτερικού μονολόγου, κ.ά.

Ταυτόχρονα με τις υπηρεσίες προς τους μαθητές, υπήρξε και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Έγιναν παρουσιάσεις για τρόπους διαχείρισης της τάξης και της συμπεριφοράς, με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία μαθητών – εκπαιδευτικών και την αποφυγή διαπληκτισμών. Υπήρξαν και περιστατικά που ήταν απαραίτητη και η συμβουλευτική γονέων, στο πώς να διαχειριστούν τον έφηβό τους.

Μέσα από την όλη πρωτοβουλία αναδύονται θετικά και αισιόδοξα μηνύματα. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση διαπιστώνουμε ότι τέτοιες προσπάθειες δεν ωφελούν μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρο το σχολικό κλίμα και το βελτιώνουν. Η ψυχολογική υποστήριξη στα σχολεία ανταποκρίνεται στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους και βοηθά στην ανάπτυξη και προσαρμογή παιδιών και εφήβων στο εκπαιδευτικό -και όχι μόνο- περιβάλλον. Στόχος μας μέσω του προγράμματος είναι η καθολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών και κατ’ επέκταση η ενίσχυση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης και ανάπτυξης και η ομαλή ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό πλαίσιο.