• Ακολουθήστε μας στο:
  •   |  Ιστορία & Σκοπός

Το «Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους» (ΚΕΠΑΚΥ) ιδρύθηκε το 2008, με Αρ. 268 στο Μητρώο του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων.

Είναι μια πρωτοβουλία του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Εταιρειών Ανδρέας Σοφοκλέους, κ. Ανδρέα Σοφοκλέους.

Το Ίδρυμα ήταν μια απάντηση στην ανάγκη να υπάρξει ένα δομημένο σύστημα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών μετά από χρόνιες κοινωφελείς και φιλανθρωπικές πράξεις του ιδρυτή στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, και ιδιαιτέρως των νέων, μέσα από στοχευμένες δράσεις, εκστρατείες και προγράμματα.