Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Οι "Φίλοι" του ΚΕ.ΠΑ.Κ.Υ. είναι όλοι αυτοί που έχουν εγγραφεί και πληρώσει ετήσια συνδρομή ύψους €10.00. Πολλοί από αυτούς μας βοηθούν ενεργά στις διάφορες δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Για αίτηση εγγραφή μέλους πατήστε εδώ.