• Ακολουθήστε μας στο:
  •   |  Βοηθήματα σπουδών

Όλοι, ανεξάρτητα από την οικονομική ή/και κοινωνική προέλευσή τους, έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αυτή μάλιστα αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο του ανθρώπου αφού κανείς δεν μπορεί ποτέ να σου την κλέψει ή να την καταστρέψει.

Ευχή μας είναι το πρόγραμμα των βοηθημάτων σπουδών να δημιουργήσει μια αλυσίδα αλληλεγγύης, ώστε ένας φοιτητής που έχει επωφεληθεί από το πρόγραμμα, όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του να ακολουθήσει το δρόμο αυτό της ανιδιοτελούς προσφοράς και να βοηθήσει και αυτός με τη σειρά του έναν άλλο φοιτητή που το χρειάζεται.

Με γνώμονα ότι οι σπουδές και η μόρφωση εμπλουτίζουν το πνεύμα και ωριμάζουν τον άνθρωπο, το Ίδρυμα κάθε χρόνο προσφέρει βοηθήματα σπουδών σε φοιτητές που βρίσκονται σε δύσκολη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση με στόχο την απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών Ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Βοηθήματα προσφέρονται επίσης σε Πανεπιστήμια (δόθηκαν για παράδειγμα στο ΤΕΠΑΚ και στο Κρατικό Πανεπιστήμιο στη Μαριούπολη) για στήριξη των φοιτητών τους. Μέχρι σήμερα, έχουν βοηθηθεί 172 φοιτητές με το ποσό των €187,926.

Οι αιτήσεις για τα βοηθήματα σπουδών αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας τους καλοκαιρινούς μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα.